Dengan Menyebut Nama Alloh atas Jiwaku, Hartaku, Agamaku. Ya Alloh, jadikanlah hamba rindho dengan apa yang Engkau tetapkan dan barokahilah apa yang telah Engkau takdirkan. Sehingga tidak ingin hamba menyegerakan apa yang Engkau tunda dan menunda apa yang Engkau segerakan

Iklan